Wybór gradacji papieru fotograficznego w zależności od wywoływanego negatywu

Papier fotograficzny to materiał światłoczuły w postaci papieru pokrytego światłoczułą warstwą zawiesiny chlorków lub bromków srebra w żelatynie. Obecnie stosowane są dwa typy podłoża: papierowe oraz polietylenowe. Przy podłożu papierowym pomiędzy żelatyną a papierem dodatkowo stosowana jest warstwa siarczanu baru (biel barytowa) zwiększająca współczynnik odbicia światła. Papier fotograficzny możemy podzielić na papiery do procesów negatywowo-pozytywowych […]